GFCA Global Food Chain Alliance Index|About|Affiliate|Events|Work@GFCA Group|Contacts x

Work @ GFCA

บริษัท จีเอฟซีเอ จำกัด มีสวัสดิการดี ๆ รอคุณมาร่วมงานกับเรา

โบนัสประจำปี
รางวัลอายุงาน
ส่วนลดในการซื้อสินค้าของบริษัทในเครือ GFCA Group
เครื่องแบบพนักงาน
ค่ารักษาพยาบาล, ตรวจสุขภาพประจำปี
ประกันชีวิต, ประกันอุบัติเหตุ
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
งานเลี้ยงประจำปี
วันหยุดพักผ่อนประจำปี
บรรยากาศที่ดีในการเรียนรู้ ฝึกอบรม และความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาให้ท่านได้รับโอกาสก้าวหน้าในตำแหน่ง และสวัสดิการอื่นๆอีกมากมายตามโครงสร้างบริษัทฯ
(ค่าสวัสดิการจะแตกต่างกันในแต่ละตำแหน่งงาน)

ตำแหน่งงานว่าง
สมัครงานออนไลน์
สวัสดิการสำหรับพนักงาน
กิจกรรมในองค์กร

Find available jobs